Indremedisin

Indremedisin er et samlebegrep, og inkluderer ulike fagområder som dermatologi (hudsykdommer), cardiologi (hjertesykdommer), endokrinologi (hormonsykdommer), neurologi (nervesykdommer), nefrologi (nyresykdommer), urologi (urinveissykdommer), gastroenterologi (mage/tarmsykdommer), infeksjonssykdommer med mer.

Når dyr og mennesker blir syke, gir det ulike symptomer. Vanlige symptomer ved sykdom er slapphet, redusert appetitt, diaré, oppkast, uro og eventuelt smerter. Mange sykdommer kan gi like symptomer, og en enkelt sykdom gir ikke alltid de samme symptomene. Derfor må man vanligvis ta ulike prøver for å finne ut hva som feiler et sykt dyr.

Indremedisinske utredninger kan være tidkrevende og omfatte prøvetaking, bildediagnostikk, samt flere kontrollbesøk med oppfølgende prøver. Sykdomsbildet kan variere hos indremedisinske pasienter, og symptomene kan ofte komme langsomt og snikende. Diagnostiseringsprosessen kan derfor ofte være en tålmodighetsprøve for både veterinær og eier, men vi tilstreber alltid å finne diagnosen før vi setter inn behandling, siden vi mener dette er den beste måten å sikre seg så god prognose som mulig.

Når pasienten har fått en diagnose og et behandlingsopplegg, følger det kanskje også nye fôringsrutiner med. Flere sykdommer kan behandles eller i det minste støttebehandles ved hjelp av riktig fôring. Veterinæren vil gi råd og veiledning, og følger alltid opp med kontroller når det er nødvendig.