Røntgen

Røntgen brukes ofte ved undersøkelser av bl.a. hofter, rygg og albuer, samt av mage-tarmkanalen, lunger og hjerte, eller om det er mistanke om brudd i en knokkel. Vi bruker også røntgen ved undersøkelse av tenner og munnhule. Røntgen er mest anvendelig der det er store kontraster i vevet, som for eksempel ved undersøkelse av skjelettet. For analysering av røntgenbilder kreves det god kunnskap i anatomi.

Røntgen er også hyppig brukt ved for eksempel diagnostisering av benbrudd eller løse bruskbiter i ledd. Ved mer avanserte røntgenundersøkelser benyttes ofte kontrastvæske. Det kan være for påvisning av fremmedlegemer i mage- tarmkanalen, til ryggmargsundersøkelser (skiveprolaps m.m.) eller vi bruker dobbelkontrastløsninger for påvisning av urinstein eller nyrestein.

Ved enkelte undersøkelser er det nødvendig å bedøve dyret for at de skal ligge helt stille slik at vi oppnår optimal billedkvalitet. Det bidrar også til strålehygienisk sikkerhet for personalet. Røntgenstråler er helsefarlig og skal kun benyttes når en veterinær anser det nødvendig. Om ditt dyr skal gjennom en røntgenundersøkelse bør det leveres fastende.